اسفند ۴, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ١٠

تبعیض تبعیض تفاوت نیست ، تبعیض فضیلت هم نیست ،تبعیض استعداد و موهبت هم نیست . تبعیض مصیبته ، تبعیض چون حماقت محصول کج فهمى […]
اسفند ۳, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ٩

در استانه اصطبل ایستاده ام ، بوى مشمئز ادار و پهن الاغ به مشام مى رسد . فضاى داخل اصطبل نمناک و نیمه تاریک است […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ٨

انگونه که تاریخ گواه مى دهد جوامع همیشه به جلو و به تعالى و پیشرفت حرکت کرده اند فقط سرعت حرکت و پیشرفت و قرار […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

گرامی باد یاد فعالین ستاد زحمتکشان خلق ترکمن توماج، مختوم، واحدی و جرجانی!

اجساد شکنجه شده ی آن عزیزان ده روز پس از ربوده شدنشان در شب ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ زیر پلی درجاده گنبد بجنورد پیدا شد بمناسبت […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

انه دیلی گونی غوتلی بولسون

به نقل از مدافعان حقوق بشر تورکمن صحرا: ۲۱ فوریه- دوم اسفند روز جهانی زبان مادری   دکلمه شعر « انه دیل » از کریم […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ٧

نان ترکمن ، هم نان بود هم خورشت و هم گوشت ، غذاى اصلى ترکمن ها شصت و اندى سال ” چاى چؤراک ” یعنى […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ۶

نقطه نقطه روستاى تاتار که الان تبدیل به شهر شده برایم تاریخه ، تاریخ یک روستا مى تواند به مثابه تاریخ یک منطقه و یا […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا ۵ 

به جاى مقدمه در تاتار ان روز کمتر چیز غیر معمول بود . همه چیز عادى و معمولى بود مرگ کودکان ، رنج زنان ، […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا 

نفس کشیدن به سبک ترکمن صحرا بیگانه من در شهر گنبد کاوس به دنیا امده ام و سال تولدم سال ١٣٢٨ مى باشد ولى دقیقا […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

?what do you know about Turkmen Sahra

Turkmen Sahra is a region in the northeast of Iran near the Caspian Sea, bordering Turkmenistan, the majority of whose inhabitants are ethnic Turkmen. The […]