نقش ترکمنها درتنظیم اولین تقویم هجری شمسی وپیدایش عید نوروز
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
گرامی باد اول ماه مِه، روزِ جهانیِ کارگر
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶

سخنرانی وبحث و گفتگو درباره ی قومیت وملیت درایران چند ملیتی

دراین سخنرانی راه های از بین بردن تبعیض اتنیکی بعنوان

 مانع اصلی دموکراسی وبرابر حقوقی بررسی و گفتگو خواهد شد

Thema : Iran‘da ethnik we milliyetler meselsi

 

سخنرانان

آقای اصغـر شیرازی ، استاد پیشین دانشگاه برلین و پژوهشگر جامعه‌شناسی  

آقای ضیا صدرالاشرافی ، پژوهشگر جامعه‌شناسی و تاریخ

آقای یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و پژوهشگر جامعه‌شناسی

زمان وتاریخ  
ساعت ۱۶.۰۰، یکشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۳م.اردیبهشت ۱۳۹۶

محل برگزاری

Kulturverein , Palasstr. 13 , 10717 Berlin  U7 –Bhf kleistpark

امید بایندری
امید بایندری
امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

پاسخی بگذارید