ارواح پیش از طلوع- از: راحیم اسنف
کتاب «ارواح پیش از طلوع» – دکتر راحیم اسئنف
شهریور ۱, ۱۳۹۶
Uzyn Hasan Akgoyunly
زمینه تئوریک نمایشنامه تراژدیک «آخرین سلطان توٚرکمن» – (قسمت اوّل)
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
Library-کتابخانه

Library-کتابخانه

توضیحات: این بخش به عنوان “کتابخانه ایل گویجی“، به کتاب و رسالات و مقالات پایدار اختصاص یافته است. امید است که در این بخش از سایت از سایر دوستان هیئت تحریریه ایل گویجی انتظار می رود، چنانچه به اثری یا رساله ای حتی مقالات پایداری دست یابند، می توانند در این بخش بگنجانند. اینجانب نیز به نوبه خود سعی خواهم کرد که مطالب مربوط به تاریخ، ادبیّات و سایر آثار که در ارتباط با تاریخ، فرهنگ، ادبیّات، … که مربوط به ملّتمان باشد، از نظر دور نخواهیم داشت. مواد زیر مربوط به آثار و مقالات و رسالات مربوط به د. خانگلدی اونق می باشد. باشد که شمه ای در یاری رسانی به فرهنگ، تاریخ و ادبیّات ملتمان خلق تورکمن نقشی هرچند کوچک ایفا کرده باشیم.

هیئت تحریریّه نشریّه “ایل گویجی” ارگان انتشاراتی “سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن”

****

“کتاب های منتشر شده و در دست انتشار”
Shelf 1 Shelf 2 Shelf 3 Shelf 4 Shelf 5 Shelf 6 Shelf 7 Shelf 8
Ownuk H. Autoreferat

ОВНУК, Х

Jahanşa Diwani

Dr.H.Ownuk

Dr.Ownuk.Tr

автореферат(криллик-туркмен

Овнук, Х.

awtoreferat(Latin-turkmen)

Оwnuk H.

جزوه فارسی رساله

د.خ.اونق

awtoreferat(Latin-turkmen)

اونق خانگلدی

Dissertassiýa Ownuk Hangeldi

Diss.Ownuk

محتوای آثار نشان داده شده در شلف ها:

  1. شلف اوّل: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” درج شده در سایت Чловек И Наука – چلاوک ایی ناوک “علوم انسانی” سایت مرتبط با “مرکز کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات عالی فدراسیون روسیّه (واک)” صص. ۲۲
  2. شلف دوّم: اثر مورد نظر با عنوان “دیوان جهانشاه حقیقی“، چاپ شده در تهران از جانب انتشارات “بهجت”، صص. – ۲۴۸ – جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبنشر دیوان حهانشاه حقیقی قاراقویونلی در سابسایت بلوگسپات مراجعه کنید!
  3. شلف سوّم: اجمالی بر موسیقی دوتار تورکمنی صص ۲۶
  4. شلف چهارم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” تایپ دوباره متن اصلی با حروف الفباء کریل روسی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. ۳۰
  5. شلف پنجم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” تایپ دوباره متن اصلی با حروف الفباء جدید “لاتین-تورکمنی” مرسوم جمهوری تورکمنستان از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. ۳۱
  6. شلف ششم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان فارسی مرسوم در ایران و افغانستان، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. ۲۲
  7. شلف هفتم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی با حروف الفباء کلاسیک تورکمنی (الفباء قدیمی ترکمنی “عربی-فارسی”) مرسوم در تورکمنصحرای ایران و ترکمنهای افغانستان و … از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)،صص ۲۱
  8. شلف هشتم: متن اصلی رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” برگردانده شده از حروف الفباء کریل روسی به لاتین جدید تورکمنی مرسوم در جمهوری تورکمنستان، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)،

*********************

Shelf 16 Shelf 15 Shelf 14 Shelf 13 Shelf 12 Shelf 11 Shelf 10 Shelf 9
RightToLeftFarsiAndTurkmenche

فار.ترکم.

English-Russian-Turkmen_3abc

En.Rus.TM

ОВНУК,Х.ру

О.,Х.Comp

EEEEEEEE FFFFFFFFFF GGGGGGG
ОВНУК,Х.ру

Овнук,Х.ру

THE FULL TEXT OF THE SYNOPSIS (abstract) OF THE DISSERTATION Dr. OWNUK, H

Ovnuk H.en

ادامه ردیف فوق:

۹. شلف نهم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان انگلیسی، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. ۳۰

۱۰. شلف نهم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان روسی، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. ۳۲

نسخه کامل چکیده پایان نامه مرتبط، با ۴ زبان: انگلیسی، روسی، ترکمنی، فارسی و در ۳ الفبای ترکمنی: کلاسیک، سیریلیک و لاتین، با موضوع: «تاریخ فرهنگ ترکمنهای ایران (قرون XIX-XX)»، ارائه شده به کتابخانه رساله ها و چکیده ها در سایت “دسلیب”؛ /Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net /. این کتاب شامل چهار زبان و سه حروف با عنوانهای زیر ترتیب داده شده است:

۱۱. ۱۲ و ۱۳ خالی است.

۱۵. شلف پانزدهم: الف). متون انگلیسی، روسی، تورکمنی لاتین و سیریلیک صص ۱۱۱

۱۶. شلف شانزدهم: ب). متون فارسی و تورکمنی با الفبای کلاسیک (الفبای قدیمی ترکمنی «عربی – فارسی). صص. ۵۰

۱۴. شلبف چهاردهم: ج). شکل کامل اثر در یک فایل پی دی اف صص. ۱۵۳

EÝRAN TÜRKMENLERININ MEDENIÝETININ TARYHY (XIX-XX aa.)-1995 (Doly metn)

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕН ИРАНА (ХIХ-ХХ вв.) II Tom-защита диссертации ۱۹۹۵ (Польные текст)

ایران تورکمنلرینینگ مدنیّتینینگ تاریخی (قرون XIX-XX) – ۲ – جلد II – دسرتاسیا – ۱۹۹۵-دا قورالدی.(دولی متن)
THE CULTURAL HISTORY of TURKMENS of IRAN (XIX-XX c.c.) Volume II – Dissertation – Defense in 1995 (Full Text).

Complex my dissertasya – Latin-turkmen Complex my dissertasya – تورکمنچه – turkmence

*********************

عرضه “دیوان جهانشاه حقیقی” در فروشگاههای معتبر مجازی و غیر مجازی در بازار کتاب ایران:
مرجع: – «دیوان حهانشاه حقیقی»، نوشته و پژوهش: دکتر خانگلدی اونق، انتشارات: «بهجت»، چاپ: گلشن، تهران – سال ۱۳۹۲، صص. ۲۴۸-
جدید

لیست مراکز فروش و مؤسسات ثبت شده:


۵. خرید کتاب کد محصول: G39552. دسته: دواوین.
۶. در صفحه برچسب های سایت “خرید کتاب” مربوط به برچسبچاپخانه گلشن.
۸. در سایت “نوسا” پایگاه آرشیو کتابهای فارسی، روی گنجینه کتاب نوسا – Nosa Books کلیک کنید!.
۱۰. مارقوش تورکمنصحرا تاریخ دوره تورکمانی
۱۱. کتابفروشی اینترنتی ایران فرهنگ همراه با بیوگرافی نویسنده . همچنین در پرمننت لینک همین سایت.
۱۲. دانلود از سایت “جانیم تورکمن” (دانلود کتاب دیوان جهانشاه حقیقی – نوشته د. خ. اونق)
۱۲. جستجو در فرا کتاب
۱۳. درج شده در پایگاه گیسو
۱۴. درج شده در سایت “بخوان” فروشگاه اینترنتی کتاب ایران
۱۵. همچنین در سایت کتابفروشی من و کتاب نیز درج شده است.
۱۷. فروشگاه کتاب مــحــام …
۱۷. پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایراناصفهان
۱۸. پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران مشهد
۱۹. مندرج در سایت:محصولات سلـز ایــر
۲۱. مندرج در سایت: کتاب من – بای بــوک، همچنین در: تک صفحه با مشخصات
۲۲. فروشگاه اینترنتی: کتاب سی بــوک
۲۳. فروشگاه اینترنتی: روز آهنگ
۲۴. در سایت: قارا کتاب

۲۵. باشگاه های کتاب خوانی – کتاب
۲۶. در گنجه فروشگاه کولیس
۲۷. مندرج در سایت: “کتابخانه تخصصی ادبی و هنری

۲۸. مندرج در سایت: “خانه کتاب
۲۹. مندرج در سایت:: “فروشگاه آنلاین کتابینه“، با آی دی نویسنده.

۳۰. موجود در کتاب فروشی: “ آثار بوک

لیست آثــار و مــقــالاتی که در نشریات گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری منتشر شده است:

* مراجعی که مقالات “دیوان جهانشاه حقیقی” در آنجا منتشر شده:
۱. سایت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
۲. «ترکمنصحرا اورگ» – پی دی اف فایل در مورد کؤک مسجد
۳. مجله “هفته” – مونترال – لیلی خاقانی: یازان دکتر خان گلدی اونق،
تورونتو- منتشر شده در شماره: ۲۵۷
۴. مجله “هفته” – مونترال – لیلی خاقانی: یازان دکتر خان گلدی اونق،
تورونتو- منتشر شده در شماره: ۲۵۹
۵. مجله “هفته”، بخش “آیدین شافاق”، شماره ۲۶۵ – مونترال – لیلی خاقانی:
۶. مجله “هفته”، بخش “آیدین شافاق”، شماره ۲۶۶ – مونترال – لیلی خاقانی:
۷. نشریَه حیدربابا نیوز، «حروفیزمین کؤکلری» شماره ۴۵، سال ۲۰۱۳ ص. ۱۰ pdf فایل
۸. نشریَه حیدربابا نیوز، “کیتاب تانیتیمی …” و فایل پی دی اف این مقاله در نشریه حیدربابا
۹. نشریَه حیدربابا نیوز، مقاله «تاریخ و ادبیّات ترکمن» در قرون XIV و XV
۱۰. نشریّه حیدربابا شماره ۱۹ سال: ۲۰۱۰-تورنتو – “اوضاع سیاسی-عقیدتی در دوره جهانشاه حقیقی” فایل Pdf نشریّه
۱۱. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
۱۲. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
۱۳. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
۱۴. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
۱۵. فصلنامه یاپراق / زمستان سال ۱۳۸۴ / شماره: ۳۲ – صفحه ی: ۴
۱۶. پایگاه اطلاع رسانی یگیت، جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات
۱۷. بنیادمختومقلی فراغی، جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات …
۱۸. بانک اطلاعات پزشکی پاراسات، تاریخ ادبیات و شعر ترکمنی
۱۹. منینگ توکنماسیز خزینام وبنشر احمدی از افغانستان
۲۱. “نشریّه حیدربابا”، سال ششم ۲۰۱۴- شماره -۵۷- تورنتو – لینک مربوط به این مقاله
۲۲. مصاحبه نشریه “حیدربابا” با دکتر خانگلدی اونق، نویسنده اثر ماندگار “دیوان جهانشاه حقیقی”. در وبنشر جهانشاه، در خوجه نفس نیوز.
۲۳. ادبی میراثا اولی قوشانت (صحبتدش بولان آزاتلئق رادیوسی خدای بردی حاللی). جهانشاه نئنگ ادبی میراثی حقدا دکتر خانگلدی اونق بیلن رادیو گپلشیک – Jahanşa Hakyky hakda gepleşik
۲۳. درج مقاله “ژانر داستان تغزّلی “صایاد-همرا”، …” در نشریّه آیغئت تورکمنصحرا.

**********************

Access to my Scientific Thesis Degree Candidacy
دسترسی به آوتورفرات دوره کاندیداتوری پایان نامه
Автореферат: Овнук,
Хангелди Аразгелди оглы
По Учёная cтепень Kандид-

ат Исторических Наук
Доступ на мой автореферата период Кандидатскии PhD
OВНУК, Хангелди А.–ТОРОНТО – دکتر خانگلدی اونق– تورنتو

 

The Cultural History of Turkmens of Iran (XIX-XX cc.)

==================================

ВАК
при Министерстве образования и науки Российской Федерации
دسترسی به آوتورفرات مقاطع کاندیداتوری و دکترای «پایان نامه من» که در مراکز مختلف علمی – پژوهشی موجود و بروز است. در اینجا ۲۱ فقره از منابع و مأخذ نشان داده شده است. آن در نیمه دوَم ماه دسامبر ۱۹۹۵ (ژانویه ۱۹۹۶) طی شد.
Access to my Scientific abstract (synopsis) of the thesis on the history, the specialty of the “Higher Attestation Certification Commission of the Russian Federation “WAC RF(VAK)” 07.00.02″. The Academic Degree of PhD., Period Candidacy defended on the second half of December in 1995. (January 1996). From 21 resources has shown here.

Information about my scientific work
=========================


۲۱ Источники и Ресурсов по фактом показана здесь:
۱. Здесь, оригинальная страниця выдача сертификация о мой диплома! Клик здесь! А в сайта “ЧЕЛОВЕК и НАУКА“. И по “Исторические науки” и “Отечественная история“, а так же Поиск по каталогу имена с автором названая “Овнук, Хангелди Аразгелди оглы“. И резултат поиска по имена тему с ۱ до ۱۷ листов с некоторы коллеги. Ещё в этом страниция по номерах с ۱-го до ۴۰۵,۴۰۶,۴۰۷,۴۰۸, ۴۰۹-го стр., с некоторы товарищи коллегом и дальшее …

В этом файле, в общей сложности ۴۶۶ документа “PhD” утверждается от Высшая Аттестационая Комиссия (ВАК) сертификации от всех ветвей Академии наук.

در این فایل، به تعداد ۴۶۶ سند تأئید شده از جانب کمسیون عالی تحصیلات آکادمیکی (واک) مربوط به دکترای طی شده از سوی شعبه های مختلف آکادمی علوم موجود است.


۲. Полный текст Автореферата: (Первая экземпляр), Также выставится на “Онлайн просмотр документа в “РГБ”, мою диссертацю по тему: “История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)”. А здесь с красивая форматом для Просмотра Оригинальная Текстом! от Министерства культуры Российской Федерации, И здесь вход фонд закрыт из сайта электроная библиотека Роосия. Это тему был актуал на “DSLIP” сайт обновления, от мою диссертацю

۳. Сохранить в коталог Дисс Ланд “Diss Land” Электронный каталог диссертаций
(Доставка диссертаций из РГБ на электронную почту(от ۱ часа до ۲ рабочих дней)

۴. Электронный каталог диссертаций Oт портала “Diss Zakaz Com” доставка диссертаций в течении ۲۰ минут.

И а). Заказ диссертаций из электронного каталога …, По имена Автора: Овнук, Хангелди Аразгелди оглы. Ашгабад , ۱۹۹۵; I из исписок number One (Перви номер)


۵. Информация по искать с Имена Автором Диссертациий “Овнук, Хангелди Аразгелди оглы” на сайте Электронные Библиотечные Каталоги обновленият “Number One – 1” в список!.

۶. VIVALDI – Национальная Электронная Библиотека), Польни текста автореферата в VIVALDI

۷. Диссертации за все года Dissertation for All Year – 1

۸. РЕФЕРУ– (Collection Dissertassia), по искат с Имена автором диссертаций на сайте РЕФЕРУ

۹. Official Link on The EUROPEAN LIBRARY – The Harvard Style Citation, And the other URL link of European Library by IDentifier: ۰۰۰۷۸۰۴۶۳

۱۰. YOU DISS Диссертации за все года (Dissertation for All Year) – 2

۱۱. Существует в: Российская Государст. Библиотеке – “Number One” Официальный сайт “РГБ”

۱۲. Посмотреть Документа в “РГБ” (Российская Государственная Библиотека), И на “Oнлайн просмотра документа текста издания автореферата” искать на Фонда Сохранения в Официальный сайте “РГБ(rsl)”.

۱۳. Dissers Info. Abstract-Каталог Диссертаций. По искат имена автор диссертаций Овнук Хангелди Аразгелди оглы от “Каталог Диссертаций” сайта: “Dissers Info. Abstract”.

۱۴. Поиск – Электронный каталог российских диссертаций и … Электронная библиотека, а так же называнна поиска по имена автора диссертаций: Овнук, Хангелди Аразгелди оглы

۱۵. TÜRKÇE “Dergi Karadeniz Dergi’nin 15. Sayısında yayınlana makaleye, “۱۶. Sayısında” verilmiş ilavesidir.: “RUSYA FEDERASYONU’DA TÜRK TARİHİ ile ilgili yazılmış TEZLER üzerine bir katalog çalışmasıi” – OVNUK (OWNUK) Hangeldi Arazgeldi ogliPDF File, Page: 38.,

۱۶. На сайте Электронный каталог “Библиотека Бараловск” и в “ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ” по искат имена автор диссертаций.

۱۷. Для читать автореферата результат на поиск о диссертация на сайта “Collection Libraries” в HЭБ по имена автора тема и по имена тема диссертация и по Год публикации: ۱۹۹۵ в Портал Культурного Наследия Министерство Культуры В открытия позиция на Российской Федерации. А также для посмотреть оригинал вариант PDF файла автореферата

۱۸. Result of Search about my dissertation on the “Harvard-Style Citation” of The European Library” is in list 19 Diss. It is by name author scientific work.
– Предпоследний список (XIX линия) по Гарвард-Стиль Цитирование является владельцем этого сайта. “Хангелди Аразгелди оглы Овнук“.
۱۸. یکی مانده به آخر لیست سایت «کتابخانه اروپا» در (نوزدهمین سطر) با مشخصات پژوهشی به روش استناد هاروارد درج شده است.

۱۹. Скачать История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.) от Сайта Коллекция Материалов Александр ۳۴

۲۰. Читательное зал в библиотеке для обзор дисс. и автореферат онлайн, о научная материалов Овнука Хангелди в России на сайте (DsLiВ.net).
۲۱. Russian State Library-Cyclopeaedia site,”My PhD. Materials: Просмотр документов в РГБ“. And looking for: Dünya’yi “Keşfet

۲۲. Скачать Книги Yabanci Dilimi – Skachat Todays

——————————-

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)
при Министерстве образования и науки Российской Федерации

…… Go to read on the official site of ЧЕЛОВЕК И НАУКА

**************************************************************
»» آرامگاه سلطان سنجر پست شده توسط اولکر – Ulker
»» اورتا عاصئرلاردا ترکمنلرینگ یورت دولاندئرئش دأپلری، منتشر شده در نشریّه حیدربابا، در وبنشرهای “خوجه نفس نیوز” و “دیوان جهانشاه حقیقی“، “در ایلگرگ (لاتین-تورکمن)“،
»» درج پایان نامه من در فهرست آنلاین کتابخانه الکترونیکی در شهرستان بارالاوسک روسیه،
»» نشریّه “حیدربابا”، فایل: پی دی اف.، شماره ۹، سال ۲۰۰۹، ص. ۳۰ – ۳ مقاله: الف). مجموعه اشعار “جهانشاه قاراقویونلی (حقیقی)”، شاه تورکمن، شاه تؤوریز، شاه مردان، ب). نورمحمد آشورپور مرداف باقی دونیأ قووشدی!، ج). در مورد پرتره عثمان آخون، شخص اوّل منتخب قورولتای سال ۱۰۲۴ در تورکمنصجرا. – دکتر خانگلدی اونق – سال ۲۰۰۴
»» مختومقلی فراغی نئنگ تأزه دوًنیأسی – نشریّه “حیدربابا”، شماره ۴۰، سال ۲۰۱۲، ص. ۴۸ – پی دی اف فایل
»» ایران ترکمنلرینینگ اقتصادئیتینده یر خوجالئغی – (سوتسیال – اقتصادی رفورمالار و سیاساتلار): (دکتر منصور گورگنینینگ “ترکمنصحرادا یر خوجالئغی مشئله سی” آتلی اثرینه غئسغاچا آنالیز) مندرج در این وبلاگ.
»» جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات آکادمی علوم ترکمنستان – سایت فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان (ففتا)

»» معرّفی پایان نامه (دکــتــرا)- بخش تاریخ- د.خ. اونق

»» مقالات پژوهشی دکترای من – My Ph.D.Materials

»» شرح خاطرات مقصدصالح در مهاجرت (طرح انشاء)

»» تاریخ ادبیات و شعر ترکمنی

»» شعری از امیر علیشیر نوائی – وبسایت پاراسات

»» مختصری در مورد سبک شناسی تاریخ و ادبیّات ترکمنی و شعری با عنوان یووز گچن یادلاما

»» باربد مروزی در گذر تاریخ موسیقی خلق ترکمن

»» سخنی با وبلاگنویسان و گردانندگان وبسایتهای ترکمنی

»» گؤزللیکدن نشان Blog stockated

»» درباره اشعار الحاقی مختومقلی Blog stockated

»» اجمالی بر موسیقی دوتار ترکمنی

»» کتانی بافی در بین ترکمنها- نشر ترکمن مدیکال

»» کتانی بافی …-سایت آفتاب

»» درج مقاله فوق در نشریّه یاپراق

»» هنرهای بدیع ترکمنها

»» تحقیقات پـیرامون شهر قدیمی نوســای (نـساء) در تورکمنـستان شـمالـی Blog stockated

»»تحلیل اشعار جهانشاه حقیقی- مندرج در سایت یول ایر؟ Expired

* از وبلاگ جهانشاه حقیقی:

»» نسخه اوّل

»» نسخه دوّم

»» نشر شاخه فرهنگی روشنفکران ترکمن Expired

»» نشر ترکمن ایلیم Expired

»» کتانی بافی در بین ترکمنها منتشر شده در وبلاگ ” آنتروپالوژی استادی

»» منتشر شده در وبسایت “ایرانک

»» جهان شاه بروایت آخرین تحقیقات آکادمی علوم ترکمنستان منتشر شده در “یگیت”

»» مــوسـیـقــی غـــذای روح انــســان اســت منتشر شده در “بانک اطلاعات پزشکی پاراسات”

»» مجموعه اشعار جهانشاه-مندرج در سایت گوگلین – Expired

»» ترکمن کلاسّیک ادبیباتئنئنگ چأگینده -رمانتیسم

»» طرح برنامه: “مقوله استحاله ملّی- تاریخی”

»» طرح و برنامه خاطرات: ” دو قرن حیات در پنچ نــظــام”

»» روابط و مناسبات همه جانبه ترکمنستان مستقل با ایران

»» مجموعه مقالات مندرج در سایت ترکمنصحرا

»» گورگن تورکمنلرینینگ اقتصادی تاریخی – منصور گورگنینینگ کتابئنا آنالیز

»» گورگن تورکمن لری نینگ اقتصادیتینده بالیق آوچی لیغی

»» نقاشی حیات است نه چیز دگر – آزادگی

»» قایدا دئـر؟ – Kaydadyr?i – باغبوستان “شعر”

»» شعری از امیر علیشیرنوایی.. یول ایر؟ Expired

»» گذری بر معماری خوارزم یول ایر؟ Expired

»» ماخذشناسی: اسناد سخن میگویندیول ایر؟ Expired

»» چند مصاحبه با صنعتگران ترکمن درباره صنایع زینتی ترکمن یول ایر؟ Expired

»» کنفرانس بین المللی خواجه یوسف همدانی هشتم اسفند ۱۳۸۱

»» بـستر تربـیّـتی و فـلسفی خواجه یوسـف هـمدانی یول ایر؟ Expired

* مقالات ترکمنی با گرافیک لاتین: ————————-Turkmen -Latin elipbiyinde berilen makalalar:i

»» Azatlyk Radiostansýasynda Hudaýberdi Hallyew bilen 2 Gepleşik:

Jüne‎‎ýt han Hakynda gysgaça maglumat! – جنید خان حقئندا غئسغاچا ماغلومات

»» Gorkut Ata Destanı’nın yabancı ülkelerdeki varyantları Turkiye ANTI GAZETESI <Magazine suspended>

My Historical projec: ASSIMILATION PROCESSES IN THE NATIONAL HISTORY

TÜRKMEN MEDENIYETINIŇ DÜNÝÄ ÝAÝRAN MEKTUPLARY

Eỳran türkmenleriniñ yktysady taryhy- Dr. M. Gürgeninin kitabyna analz

Gürgen Türkmenlerinin yktysadyyetinde balyk awçylygy

اوغوز گونی – نوروز گونی- سایت ترکمنصحرا – – – – – Oguz Güni-Nowruz Güni

سایت دانشجویان — Nowruz Güni-Oguz Güni (Changed page)i

XX V.-Turkmen Yokary Okuw jaylary: NOWRUZ GÜNI, OGUZ GÜNIy changed page

Türkmensährada Durmuş Toý dessurlary – Türkmen Kultur Ojagy

Gorkut ata destani’nin yabanci ulkelerdeki varyantlary-Türk dilinde changed page

XX V.-Turkmen Yokary Okuw jaylary changed page

Kümmetkowus şaheri hakda

Sähramyň sayz-sungaty

Serhet meseleleri

PROJECT TITILE: ASSIMILATION PROCESSES IN THE NATIONAL HISTORY An English

Independent Turkmenistan, prepared by Dr. Hangeldi OWNUK

Eỳranda atçylyk-Dr.Ownuk – Türkmen Studentler Sayty changed page

Eỳranda atçylyk-Dr.Ownuk – From dissertation of Ph. D.

Maral’s article an English New Language, Culture and Country

صونغات – Sungat

» تورکمن شایلی گلین – عروس سنّتی ترکمن» تصویر منتخب – سایلانان صورات – تورکمن شایلی قیز – Turkmen woman in traditional dress-Painted by Ownuk H. -Toronto-Oil colour (Blog stockated) i

National Park of Toronto – Painted by H. Ownuk – Oil colour

Annasoltan Kekilowa – Ilgerek Webpage

۱. Türkmen Syýasat(Adalat): Etrek-Gürgen türkmenlerinin araçäginde ýüze çykan meseleler.
۲. International Conference “HANGELDİ OVNUK” Ataturk Kultur Merkezi“.
۳. PDF File-Page 33:

۴. PDF – 7682 Ovnuk, Hangeldi, Gorkut Ata Destani’nin yabanci
۵. PDFOVNUK, Hangeldi, “Gorkut Ata” Eposınıŋ Daşarı Yurtlardakı Variantı …
***************************
متون مربوط به پایان نامه د. خ. اونق، موجود در کتابخانه های مراکز “علمی – پژوهشی” و دولتی روسیّه فدرال
Из тексты, связанные с тезисом д-р Овнук Х., в библиотеках и Центрах правительства и центров “Научное-исследование” Российской Федерации.

-The texts related to the thesis Dr. Ownuk H., in the Centers of libraries of Government and the centers of “Scientific-Research” of the Russian Federation.

ЧЕЛОВЕК и НАУКА: по
Национальной Электронная Библиотеки
 Number:(1) – – – – – – – Number:(2)
РГБ
Библиотека диссертаций и авторефератов о научная материалов Овнука Хангелди в России
Referun_Diploms Save fund
My PhD Materials, Dr. Ownuk H. My PhD Materials_Ownuk_H.

– Документы, связанные с моей диссертации, в библиотеках, “Исследование – Научно-центры” и правительство Российской Федерации.

******************************
Complate version of my abstract of PhD thesis on 4
languages and 3 alphbetical turkmen graphics-153 p.
*************************************************************
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕН ИРАНА (ХIХ-ХХ вв.) II Tom-защита диссертации ۱۹۹۵
تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران (قرون XIX-XX) – جلد دوّم – دسرتاسیا – ۱۹۹۵ طی شد.
THE CULTURAL HISTORY of TURKMENS of IRAN (XIX-XX c.c.) Volume II – Dissertation – Defense in 1995.
Eýran Türkmenlerinin Medeniýetinin Taryhy (XIX-XX aa.).
II -Tom – Dissertasva – 1995 Goraldy.
*************************************************************
تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران (قرون XIX-XX) – جلد دوّم – دسرتاسیا – ۱۹۹۵ طی شد.
Eýran Türkmenlerinin Medeniýetinin Taryhy (XIX-XX aa.).
II -Tom – Dissertasva – 1995 Goraldy – تورکمنچه.

******************

Махтумкули и его время также Стихи написаны в тюрьме пункте
مختومقلی و اونونگ زاماناسی هم بندی لیکده یازپلان شئغئرلار

*********************

Eýran Türkmenlerinin Saz – Sungaty
درآمدی بر موسیقی دوتار ترکمنی و معرّفی یک اثر در باب موسیقی دوتار

********************

Краткий взгляд на историю начала ХХ века у Туркменсахpа
نگاهی کوتاه به تاریخ تورکمنصحرا در اوایل قرن بیستم
*********************************************

کتابخانه ویژه دیجیتالی نشریّه “ایل گویجی” ارگان انتشاراتی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن،

-“Ilguyji’s Digital Special Library, Publication Office of the Cultural and Political Organization of the Turkmen People’s”ه

Shelf 1 Shelf 2 Shelf 3 Shelf 4 Shelf 5 Shelf 6
Turkmenistan By Paul Brummell
P.Brummell
Turkmen TaryhyParsca-تاریخ ترکمنها
تاریخ ترکمن
The Old History of Turkic people-تاریخ دیرین ترکان
Old His.Turks
Turkmenistan
S.Peyrouse

TurkmenistanTurkm-istan

دشت گرگاندشت گرگان-شوقی
Ashyrpur Meredow N.Tom 1
جلد دوم-N.Ashyrpur-2 Tom
Tom 2
MagtymgulyTurkmençe Roman-Türkmençe-HYDYR DERÝAÝEWYkbal-H.D SaylananEserler-GurbannazarEzizowG. Ezizow KesearkaçKesearkaç
Kara Kitap
Kara Kitap
Miras
Miras
Osman Imperiyasy
Osm.Imp
Şordan Tapyldy-Goşgy, poeziýa-Türkmençe-Taganberdi Purmand
Şordan Tap.
CentralAsiaCentralAsia TurkmenYazuwKadalary-ترکمن یازو قادالاری
یازو قادالاری
MagtymgulyTurkçe Culture of the World-Turkmenistan
Culture-TM
Gorogly-گؤراوغلی
Gorogly
Damgalar,Remizler,... A. Qurbanov
A.Qurbanov
Jahansha Hakyky-جهانشاه حقیقیJahansha GonibekGonibek
Seýitnazar SeýdMätäji
Turkmen Halk Matallary
T.H.M
Seydi
Seydi
Türkmen halkynyň edebi geçmişiÝ.Bertels Orhun Abideleri – Prof. Dr. Muharrem ErginM.Ergin Hun Imperaturlygy-BahaetdinEigleHunTurkm.
Göreş
Göreş
Perman-Gowşudow A
Perman
KowusnamaKowusnam
Gokdepe Galasy
GňkdepeGala
Fedailerin Kalesi Alamut-Wladimir Bartol
Alamut
Kemine-کمینه
H. Ataeý
Kemine-کمینهБ.Логашева Империя тюрков
Империя тюрков
Kerim Gurbannepesowin gosgylary
KerimGurban
Kemine-کمینه
Kemine
Campaigning_on_the_Oxus

Camp.on Oxus

TurkestanSoloTurkestan
Диалекты Туркмениского Языка
ДиалТуркмен
Emirin Ilcisi-Gylyc Kulyew
Emirin Ilcisi1
Emirin Ilcisi-Gylyc Kulyew 2
Emirin Ilcisi2
Parthian
Parthian
Красноводск, М. КоюрлиевКрасноводск The Turkmen LakeTurkmenLake
Ownuk H. AutoreferatРеферOвнук Ownuk H. Jahansha Hakyky
D.J.Hakyky
Dr.Ownuk.Tr автореферат(криллик-туркмен Овнук,Х.кр awtoreferat(Latin-turkmen) Оwnuk H. جزوه فارسی رساله د.خ.اونق
The full text of the synopsis of dissertation
Ovnuk H.en.
ОВНУК, Х.Рус
Left to Right
Right to Left
Complete Them
awtoreferat(Latin-turkmen)
د. اونق، خانگلدی
Kerim Gurbannepesowin gosgylary
Ir.Und.Sefev
P.P.SufismP.P.Sufism DutaryňOwazyOwnuk H.V.Minorsky BBBBBBB Table7/2 Table7/2a
Чудом рождённыйБ.Кербаба
Чудом рождённый
Гундогдыев О
Table7/3 Table7/4 Table7/5 Table7/6
*********************************************
اوقتای اون
اوقتای اون
Doctor Historical sciences from Academy Sciences of Turkmenistan - Moscow, Painter, musician-live in Toronto - Speciality from: "ВАК РФ: 07.00.02".🎓 www.phdoctrate.blogspot.ca

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: