اطلاعیه مشترک دو تشکل ترکمنهای ایران درباره انتخابات۹۶
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶
غینانچ ناما – تسلیت نامه
خرداد ۹, ۱۳۹۶

کنفرانس “هویت ملی وملیت درایران” بتاریخ ۲۳.۰۴.۲۰۱۷ دردفتر انجمن فرهنگی آذربایجان- برلین

امید بایندری
امید بایندری
امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

پاسخی بگذارید