مرداد ۱۰, ۱۳۹۶
pen

بیانیه ی دوم به روز رسانی تشکل فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران درجولای۲۰۱۷/مرداد ۱۳۹۶

ارگان نشریاتی شورای هماهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن ایران – تأسیس: سال ۱۳۵۷/ش. ۱۹۷۹/م “کانون تریبون” نشریه الکترونیکی “سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن” […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۴

تصویب قطعنامه‌ی محافظت ازمدافعان حقوق بشر

تصویب قطعنامه‌ی محافظت ازمدافعان حقوق بشر درمجمع عمومی س.ملل موفقیت بزرگی برای جامعه مدنی جهانی در برابر رژیمهای دیکتاتوراست قطعنامه‌ی محافظت ازمدافعان حقوق بشر را مجمع […]