مهر ۱, ۱۳۹۵

پوشش زنان ترکمن: امید بایندری مقدم

اشاره: لباس زنان ترکمن سرشار از تنوع و زیبایی است و برای هر دوره سنی نوع پوشش متفاوت است. کلاهی که دختران ترکمن بر سر می […]